พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม » กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้น ป.4-6

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้น ป.4-6

14 กันยายน 2022
470   0

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คณะครู และนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6 ได้ร้วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ-ยุวกาชาด “สะสาง สะอาด สวยงาม สามัคคี สร้างสรรค์ “สร้างเด็กดี มีจิตอาสาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนของเรา