พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม » โครงการสุขที่ได้ให้ (Happy to give)

โครงการสุขที่ได้ให้ (Happy to give)

16 สิงหาคม 2023
114   0

วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ต้อนรับคุณปริญญา ผลบุุตร(ครูหนุ่ม) และทีมงานผู้ชนะเลิศกิจกรรมส่งเสริมการรับผิดชอบต่อสังคม CSR(Corporate Social Responsibility) “โครงการสุขที่ได้ให้” (Happy to give) บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕ ที่สนับสนุนการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์สุขที่ได้ให้เพื่อจัดกิจกรรมของโรงเรียนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมรำลึก ๕ ปี ภารกิจถ้ำหลวง ทางโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕