พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม » สถานศึกษาปลอดภัย

สถานศึกษาปลอดภัย

16 สิงหาคม 2023
135   0

“สถานศึกษาปลอดภัย คุณครูอุ่นใจ ใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนของเรา” โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ขอขอบคุณทันตแพทย์หญิงนยนา กุลสมบูรณ์ ผู้สนับสนุนโรงเรียนโดยการประสานงานของคุณสมชาย พิริยะสถิต มาพัฒนาอาคารเรียน ทำรั้วราวกันตกหน้าห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน