พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม » กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียน

กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียน

16 สิงหาคม 2023
138   0

วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะครูร่วมกับนักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ มีกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียน เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณโรงเรียนในทุกวันจันทร์ โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นสำรวจภาชนะใส่น้ำ คว่ำภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันยุงลาย และเก็บเศษวัสดุต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดน้ำขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย