พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม » วันที่ 12 สิงหาคม 2564คณะครูระดับปฐมวัย ทำกิจกรรม Big Cleaning Day.

วันที่ 12 สิงหาคม 2564คณะครูระดับปฐมวัย ทำกิจกรรม Big Cleaning Day.

14 สิงหาคม 2021
1220   0

วันที่ 12 สิงหาคม 2564คณะครูระดับปฐมวัย ทำกิจกรรม Big Cleaning Day.บริเวณอาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องทานข้าว ห้องเรียนทำความสะอาดของเล่น สื่อการเรียน และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของนักเรียนระดับปฐมวัยทั้งนี้ทำความสะอาด เช็ด ล้างโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน จากโรคระบาดในเด็กช่วงฤดูฝน