พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม » ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

14 กันยายน 2022
398   0

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2565 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการร้อยใจรักษ์ และพัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในโรงเรียนและชุมชน ณ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์๕ สพป.เชียงรายเขต 3