พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม » คนเก่ง คนดี “ศรีเจ้าพ่อ ๕”

คนเก่ง คนดี “ศรีเจ้าพ่อ ๕”

14 กันยายน 2022
433   0

คนเก่ง คนดี “ศรีเจ้าพ่อ๕” วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. คุณครูเวรประจำวัน และผู้บริหาร พบปะพูดคุยอบรม เรื่องคุณธรรม จริยธรรม นั่งสมาธิช่วงเช้า จากนั้นเด็ก ๆ ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมกำจัดลูกน้ำและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ช่วงฤดูฝน ก่อนร่วมกับพี่ทหาร ตำรวจ ตามมาตรการสถานศึกษาปลอดภัย และรู้เท่าทันยาเสพติดในสถานศึกษา