พิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา » นางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ เยี่ยมชมกิจกรรมกิจกรรมโครงการโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้สามัคคี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

นางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ เยี่ยมชมกิจกรรมกิจกรรมโครงการโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้สามัคคี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

16 สิงหาคม 2023
147   0

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. นางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ เยี่ยมชมกิจกรรมกิจกรรมโครงการโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้สามัคคี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยการนำของ ดร.ศุภโชค ปิยะสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี มีการจัดนำเสนอผลงานกิจกรรมการเรียนรู้ PBL กิจกรรมส่งเสริมด้านโภชนาการอาหารปลอดภัยและงานอาชีพที่หลากหลาย เป็นรูปธรรมลงสู่ผู้เรียนได้อย่างดีเยี่ยมและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่โรงเรียนในสังกัด