ผลงานวิชาการ การเรียนการสอน » การนิเทศชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

การนิเทศชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

16 สิงหาคม 2023
147   0

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคมคม ๒๕๖๖ นางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา ผู้อำนายการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ นิเทศชั้นเรียน ติดตามการจัดประสบการณ์เด็กชั้นอนุบาล ๒ โดยมีครูพรปวีณ์ นันตาเป็นครูผู้สอน กิจกรรม Montessories และชั้นอนุบาล ๓ โดยมีครูเนาวรัตน์ วานิชกร และครูทีปกร วรศรีกัลญานนท์ เทพต๋า ครูพี่เลี้ย จัดกิจกรรมเล่านิทานจากภาพให้เด็กอนุบาล บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน