ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน : โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย

จังหวัดเชียงราย  57130

หมายเลขโทรศัพท์ : 088-2635489

E-Mail : choaphor5@hotmail.com

เว็บไชต์https://www.choaphor5.ac.th

Facebook https://www.facebook.com/Choaphor5Phamee

แผนที่พิกัดโรงเรียน