ประชาสัมพันธ์ » มอบเวชภัณฑ์ยา

มอบเวชภัณฑ์ยา

30 กันยายน 2020
1637   0

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น.โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์๕ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณกฤตธรรม กฤตมโนรถ (เฮียซ้ง) คุณผ่องพรรณ เหล็กใหญ่(คุณแพร)และทีมงานบริษัทชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) โดยการประสานงานของคุณสาวิตรี วิบูลจิตธรรม(พี่เมย์) นำเวชภัณฑ์ยามามอบให้นักเรียนโรงเรียนของเรา โดยโรงเรียนจะนำไปใช้ในกิจกรรมด้านสุขอนามัยของนักเรียนต่อไป ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคะ