ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

16 สิงหาคม 2023
177   0

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ นำโดยนางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณแม่