ประชาสัมพันธ์ » ลงพื้นที่เพื่อมาดำเนินการโครงการสุขที่ได้ให้ ตามรอยเท้าพ่อ

ลงพื้นที่เพื่อมาดำเนินการโครงการสุขที่ได้ให้ ตามรอยเท้าพ่อ

30 กันยายน 2020
1416   0

วันที่ 1-2 กันยายน 2563 ทีมงานบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดยพี่หนุ่ม พี่ที และพี่ม่อน เดินทางลงพื้นที่เพื่อมาดำเนินการโครงการสุขที่ได้ให้ ตามรอยเท้าพ่อ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ผู้อำนวยการพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา คณะครูร่วมต้อนรับและประชุมหารือร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนของเราต่อไป