ประชาสัมพันธ์ » ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณธิดารัตน์(บิ้ก) คุณฟ้า

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณธิดารัตน์(บิ้ก) คุณฟ้า

10 สิงหาคม 2020
1720   0

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณธิดารัตน์(บิ้ก) คุณฟ้า ที่ได้ส่งหนังสือสวดมนต์+หนังสือธรรมมะ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์๕ ..ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีในครั้งนี้ครับ..