ประชาสัมพันธ์ » ขอบคุณเภสัชกรหญิงนฤมล คำรังษี โรงพยาบาลปู่เจ้าสมิงพลาย จ.สมุทรปราการ ส่งมอบหน้ากากผ้ามัสลิน ๑๕๐ ชิ้น

ขอบคุณเภสัชกรหญิงนฤมล คำรังษี โรงพยาบาลปู่เจ้าสมิงพลาย จ.สมุทรปราการ ส่งมอบหน้ากากผ้ามัสลิน ๑๕๐ ชิ้น

28 กรกฎาคม 2020
1493   0

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ขอขอบคุณเภสัชกรหญิงนฤมล คำรังษี โรงพยาบาลปู่เจ้าสมิงพลาย จ.สมุทรปราการ ส่งมอบหน้ากากผ้ามัสลิน ๑๕๐ ชิ้น ให้นักเรียนและคณะครูโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์๕ เพื่อใช้ป้องกันโรคโควิด19 โดยมีผู้อำนวยการพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญาและครูเวรวันหยุดครูนพดล ไข่การับมอบแทน ขอขอบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมา ณ โอกาสนี้คะ
#โลกน่าอยู่เพราะเราแบ่งปัน.