ประชาสัมพันธ์ » กิจกรมวันเข้าพรรษา

กิจกรมวันเข้าพรรษา

16 สิงหาคม 2023
133   0

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ จัดกิจกรมวันเข้าพรรษา นำโดยนางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษา​ ณ​ สำนักสงฆ์และปฏิบัติธรรม บ้านผาหมี ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นพุทธบูชา และสืบสาน​วัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา และมีการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ (ทำความสะอาด เก็บขยะ) บริเวณสำนักสงฆ์ และบริเวณโดยรอบ