ประชาสัมพันธ์ » วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

16 สิงหาคม 2023
127   0

วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ทหารและผู้นำชุมชนบ้านผาหมี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์และร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ณ โดมสุขที่ได้ให้(Happy to give) โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕